Gemeentebelastingen omhoog, zakkenvullers zijn het! 

Recent nieuws doet vermoeden dat gemeenten overvloedig geld hebben, maar dat is niet het geval. De meeste gemeenten bevinden zich aan de rand van hun financiële mogelijkheden, ook Lisse.

Lisse heeft tal van voorzieningen, zoals culturele en sportfaciliteiten, die onderhoud en regelmatige vernieuwing vergen. Het stopzetten van subsidies is een optie, zij het geen verstandige, maar wel goedkope keuze. We moeten ons afvragen wat we ons kunnen veroorloven en wat wenselijk is. De subsidieverdeling voor sport en cultuur vertoont aanzienlijke ongelijkheid, waarover de Raad deze periode zeker zal discussiëren.

Bovendien zijn de kosten voor riolering en afval aanzienlijk, en de gemeente gebruikt de ontvangsten voor deze doeleinden. Restafval is de laatste jaren aanzienlijk duurder geworden door extra belastingen vanuit de rijksoverheid, wat het belang van afvalsortering benadrukt.

Riolering is sowieso kostbaar, gezien de nodige graafwerkzaamheden. Daar komt bij dat riolering steeds vaker zwaarder moet worden uitgevoerd vanwege de toename van waterafvoer, vooral bij hevige regenval. Het volledig bestraten van tuinen draagt hier niet aan bij, ook mijn tuin ontkomt hier niet aan.

Op sociaal en zorggebied zijn er ook grote veranderingen gaande, zoals de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten, echter met aanzienlijke tekorten aan financiering vanuit de landelijke overheid. Deze tekorten worden aangevuld door reserves aan te spreken en belastingen te verhogen, maar dit is onhoudbaar en heeft gevolgen voor de financiën van alle gemeenten.

We vrezen ook voor een financiële crisis voor gemeenten in 2026, het zogenaamde ‘ravijnjaar’. Gemeenten komen dan tussen het oude financiële systeem dat in 2025 afloopt, en het nieuwe systeem dat per 2027 van kracht wordt. Ze zullen gezamenlijk ruim 3 miljard euro mislopen, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan.

Aan de andere kant moeten we ons ook durven verzetten tegen de Rijksoverheid die steeds meer taken bij gemeenten neerlegt. Ongeacht of het om wettelijke taken gaat, zonder voldoende financiering valt er weinig te organiseren. In de Raad wordt vaak de stelling gehanteerd: “Geen taken zonder knaken.” Is dit loze praat of zal de Raad hieraan vasthouden als het erop aankomt?

Met Vriendelijke Groet.

Rob Veldhoven

Fractievoorzitter Nieuw Lisse.

Scroll naar boven