Welkom

Nieuw Lisse is een lokale politieke vereniging opgericht op 27 februari 1996 .

Op onze website vindt u informatie over:

  • fractie- en bestuursleden en hoe  u die kunt bereiken.
  • de kernthema’s waar wij voor staan.
  • ons verkiezingsprogramma 2022-2026.
  • actuele informatie van onze wethouder en fractievoorzitter.

Tevens kunt u ons bij “contact” laten weten wat uw ideeën zij over wat wij in onze gemeente kunnen verbeteren of voor u kunnen doen.

Wij stellen het op prijs als u met ons mee wilt denken en discussiëren in onze fractievergaderingen en hopen u daar eens te ontmoeten.

Namens bestuur en fractie,

Kees Schrama – voorzitter

 

Onze mensen