Welkom op de website van Nieuw Lisse.

Fijn dat u onze website bezoekt.

Nieuw Lisse is een lokale politieke vereniging opgericht op 27 februari 1996 
en dus al ruim 20 jaar actief.

Op onze website vindt u informatie over:

  • fractie- en bestuursleden en hoe u die kunt bereiken.
  • de kernthema’s waar wij voor staan.
  • ons verkiezingsprogramma 2022-2026.
  • de vergaderdata van de fractie (waar u van harte welkom bent).
  • actuele informatie van onze wethouder en fractievoorzitter.

Tevens kunt u ons bij “contact” laten weten wat uw ideeën zijn over wat wij in onze gemeente 
kunnen verbeteren of voor u kunnen doen.

Wij stellen het op prijs als u met ons mee wilt denken en discussiëren in onze fractievergaderingen 
en hopen u daar eens te ontmoeten.

 

Namens bestuur en fractie,

 

Kees Schrama – voorzitter