"Omdat het werkt"

fractienieuws mei


Fractie-nieuws Mei
 


De maand is weer voorbij gevlogen en ik keek nog eens de agenda na wat er allemaal langs is gekomen. Naar mijn weten zijn de volgende punten noemenswaardig:
 


Maandag 4 Mei.
 


Doden herdenking bijgewoond zoals vele anderen uit het dorp. Het zet de klok altijd weer even stil als ik daar sta. In onze jachtige tijd is het van belang om hierbij stil te staan en 2 minuten stil te zijn. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers die door oorlogsgeweld voor eeuwig zullen zwijgen.
 


Dinsdag 5 Mei.
 


Uiteraard het vieren van onze vrijheid. ‘s Morgens vroeg aanwezig op het gemeentehuis voor een bakje koffie en dan naar buiten voor de nodige rituelen. Wij mogen samen met de aanwezige burgemeester en aanwezige wethouders meezingen met volkse liederen voor het grote podium.
Gelukkig zingen er veel mensen mee en valt mijn valse bijdrage niet op.
Het was prachtig weer en het is het oranje comité wederom gelukt om een prachtige dag te organiseren. Met de huidige en uitdijende regelgeving word het organiseren van evenementen een steeds grotere uitdaging. ik hoop dat in de toekomst alles op alles wordt gezet om evenementen in het dorp mogelijk te houden en niet te laten verzuipen in regelgeving.
 


Maandag 11 Mei.

 


Gedurende het Presidium bepalen o.a. Fractievoorzitters, B&W en Griffier de agenda voor de komende commissie- en raadsvergaderingen. Daarnaast zullen zij gedurende het Presidium terugblikken op de afgelopen vergaderingen. De vergadering van het presidium zijn openbaar en het staat u vrij om te komen luisteren. Meld u echter wel even aan bij mij of een fractie van uw keuze.
 


Dinsdag 12 Mei.
 


De Raadsleden waren uitgenodigd om langs te komen bij de participatiegroep die mede het nieuwe Bomen-Beleidsplan vorm hebben gegeven. Ik was helaas het enige raadslid wat aanwezig was, maar er liepen op diezelfde avond nog enkele andere zaken waar raadsleden aanwezig moesten zijn.
Het Bomen-Beleidsplan ziet er op toe hoe wij in Lisse omgaan met het bomenbestand. Komende Raadsvergadering staat het op de agenda, echter nog wel onder voorbehoud. Het plan is mede vormgegeven door betrokken burgers en maakt onderdeel uit van burgerparticipatie. Als u als wijk of groep zelf een project op wilt zetten voor het algemeen belang van ons dorp of uw wijk laat het dan weten en kunnen we samen kijken naar wat de mogelijkheden zijn.
 


Maandag 18 Mei.

 


Op de fractievergadering van de partij worden de standpunten binnen de fractie op elkaar afgestemd en bespreken wij de agenda's voor de komende fake omega watches commissievergaderingen.
Uiteraard mag u aanschuiven en meepraten bij de de komende vergaderingen. Wij zijn immers altijd op zoek naar betrokken burgers die de fractie kunnen versterken. Mocht u interesse hebben in de plaatselijke politiek, neem dan eens contact met ons op.
 

 

Woensdag 20 Mei.
 


Commissie Maatschappij & Financiën (M&F) gecombineerd met de commissie Ruimte & infrastructuur (R&I). Deze samenvoeging is het gevolg van een kleine agenda voor R&I en het agendapunt Floralis raakte beide commissies. Vele vragen betreffende Floralis op deze avond aan de wethouder waren ook al beantwoord via de schriftelijke vragen. Wij hadden afgesproken dat wanneer er nieuwe feiten op tafel zouden komen wij daar op in zouden haken. Nieuwe feiten waren er niet en daarom zijn wij niet aan het woord geweest, dat is ons her en der kwalijk genomen en was misschien ook geen handige actie achteraf.
 


Donderdag 28 Mei.

 


Deze Raadsvergadering stond Floralis centraal. Het onderwerp Floralis is een politiek beladen onderwerp met een lange geschiedenis. In de vorige raadsperiode is mede op initiatief van Nieuw Lisse Floralis op de kaart gezet. Mede daarom hebben wij ons in het debat niet uitgelaten in beladen bewoordingen en wilde we zeker niet meegaan om een motie van treurnis te steunen. keer op keer heeft de Raad in meerderheid budgeten voor dit project goed gekeurd, dan mag je achteraf ook als Raad wel eens in de spiegel kijken of dat wijze beslissingen zijn geweest. Maar zoals altijd; Achteraf is iedereen wijs. Nieuw Lisse is wel initiatief nemer van de door de Raad gesteunde motie betreffende Floralis.

 

 admin/afbeeldingen/file/motie.pdf
 


De accommodaties vallen onder de portefeuille van Michael van der Laan, zo ook Floralis. Echter hebben wij in de fractie besloten om Ad van Zelst in deze als woordvoerder op te laten treden. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat hij j de hele geschiedenis heeft meegemaakt van dit dossier. De inleidende verklaring over Floralis vind u in onderstaande link.


admin/afbeeldingen/file/Floralis.pdf
 


En zo staan we weer aan het begin van de nieuwe maand waar wederom belangrijke zaken voorbij komen waaronder de kadernota. Tot volgende maand.
 


Rob Veldhoven

Fractievoorzitter, Nieuw Lisse.
    

 Website: My-Link Design vof