Verkiezingsprogramma 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

 

Nieuw Lisse kiest / staat voor:

– een zelfstandig Lisse ( Lisse blijft Lisse)

 • NL wil als gemeente zelfstandig haar beleid vaststellen.
 • NL zoekt samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek daar waar het voor Lisse financiële en/of
 •          efficiency voordelen oplevert.
 • NL staat voor degelijk financieel beleid, en het terugdringen van de schuldpositie.

 

– participatie

 • NL wil bij belangrijke beslissingen de burgers betrekken, door middel van burgerplatforms
 •          wijkvertegenwoordiging en digitale reactiemogelijkheden.
 • NL wil met regelmaat openbare informatie- en discussie avonden met inwoners.
 • NL wil zeggenschap geven over investeringen aan inwoners op wijkniveau.
 • NL wil gebruik maken van aanwezige kennis en kunde van onze inwoners.
 • NL staat voor vrijheid van behoud en beleving van culturele normen en waarden.
 • NL ondersteunt maatschappelijke en culturele burgerinitiatieven met kennis en middelen.

 

– wonen in Lisse

 • NL gaat voor voldoende keus in woonmogelijkheden voor alle categorieën woningzoekenden, zowel in
 •          de koop- als in de huursector.
 • NL wil een meer prominente toewijzing van sociale huurwoningen voor starters.
 • NL staat als gemeente een actief woningbouwbeleid voor, waarbij door particulieren te verwezenlijken
 •          projecten ten behoeve van de doelgroepen jongeren en senioren extra aandacht krijgen,
 •          met onder andere “Tiny Houses” en diverse creatieve oplossingen.
 • NL is voor het behoud van de Beukenhof.
 • NL gaat voor lage gemeentelijke woonlasten.
 • NL is voor een betere ontsluiting aan de zuidkant van Lisse met een brug over de Ringvaart.

 

– een schone en veilige leefomgeving in Lisse

 • NL gaat voor een Groen Lisse met aandacht voor de bollensector, bomen, plantsoenen en tuinen.
 • NL wil groenonderhoud onderbrengen bij lokale ondernemers
 • NL wil “adoptiegroen” stimuleren.
 • NL wil meer openbare afvalbakken als inzamelpunten voor zwerfvuil.
 • NL gaat voor het aanpakken van uitgaansoverlast middels handhaving en een lik op stuk beleid.
 • NL is tegen grootschalige opvang van asielzoekers in Lisse

 

– een gezonde samenleving in Lisse

 • NL staat voor een goed georganiseerde zorgstructuur voor al onze inwoners
 • NL wil langer zelfstandig wonen van ouderen bevorderen. Lokaal vervoer voor senioren naar en van het
 •          winkelcentrum middels kleinschalige vervoersmiddelen kan daartoe bijdragen.
 • NL wil meer buurthuizen, en buurtinitiatieven stimuleren, met aandacht voor een gezonde levensstijl.
 • NL wil een actief beleid op het gebied van verslavingszorg met aanmeldings- mogelijkheden en een
 •          repressief harddrugsbeleid.
 • NL is voor het behoud van de coffeeshop
 • NL zet zich in voor een gereguleerde productie van medicinale wiet
 • NL wil bewegen voor iedereen stimuleren met mogelijkheden voor jong en oud.
 • NL ondersteunt initiatieven tot vestiging van een weekend-artsenpost in Lisse voor de regio.

 

– een sterke economie in Lisse

 • NL wil de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt bevorderen
 • NL wil de kenniseconomie stimuleren
 • NL staat voor innovatie in de bedrijvensector en stimuleert de opzet van een start-up centrum voor
 •          beginnende ondernemers.
 • NL staat voor verbetering en versnelling in behandeling van vragen en aanvragen door burgers en
 •          bedrijfsleven en wil daarbij in contacten optimale duidelijkheid en Service verlening verschaffen.
 • NL staat voor een goed functionerend en aantrekkelijk regionaal koopcentrum.
 • NL wil B & B initiatieven stimuleren.
 • NL wil de toegankelijkheid naar Lisse Centrum vanaf de Keukenhof verbeteren.
 • NL wil bij het inkoopbeleid zoveel mogelijk opdrachten onderbrengen bij lokale ondernemers.
 • NL is voor het behoud van de Kermis en Najaarsfeest in het centrum van Lisse.

 

– duurzaamheid

 • NL wil in een circulaire economie hergebruik van grondstoffen stimuleren.
 • NL wil met een goede oplaadinfrastuctuur duurzame mobiliteit bevorderen.
 • NL ondersteunt het gebruik van natuurlijke energiebronnen.
 • NL wil nieuwbouw van woningen zonder gasaansluiting stimuleren.

Vergelijkbare berichten

8 reacties

 1. Feit dat Nieuw Lisse sinds 21 januari 2018 niet de moeite neemt om antwoord te geven op onderstaande vragen is voor mij reden om mijn stem niet aan deze partij te geven. Kiezers worden duidelijk niet serieus genomen.

  1. Beste Hans,

   Aangezien je bij het plaatsen van je bericht je mailadres moet achterlaten, kan het goed zijn dat de vragenstellers per mail antwoord op hun vraag gekregen hebben. Wees voorzichtig met snelle conclusies trekken.

   Tessa

 2. Ik sluit me aan bij de vraag van Bert Kragtwijk.
  Als het om een gezond leefklimaat in ons dorp gaat een belangrijk punt.
  Vreemd trouwens dat dit kennelijk niet op voorhand een onderwerp is voor het slotdebat op 12 mrt.

 3. voor jullie punt:”– NL is voor een betere ontsluiting aan de zuidkant van Lisse met een brug over de Ringvaart.”
  zou ik graag de afweging en motivatie willen weten. Waar kan ik die nalezen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.