Betaling per inworp restafval afgeschaft

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Lisse op 17-10-2019 is met een nipte meerderheid het Amendement van CDA aangenomen. Met 10 voor en 9 tegen heeft de raad ingestemd met het voorstel om diftar te schrappen en dus de inworp in de restafvalcontainer niet meer per inworp te belasten. Nieuw Lisse heeft tegen gestemd, de reden waarom …

Betaling per inworp restafval afgeschaft Lees meer »