Participatie is meedoen

Participatie is meedoen

 

Participatie is meedoen

Vaak hoor ik dat het vertrouwen in de landelijke maar ook lokale politiek  tot een dieptepunt is gezakt. Inwoners hebben vaak het idee dat er over hen en niet met hen wordt besloten over allerlei zaken. Landelijk is dat ook wel zo. Dat staat redelijk ver van ons af. Neem niet weg dat U door uw stemgedrag dit kunt beïnvloeden.

Hoe zit dit nu in Lisse? Graag willen wij de kloof tussen inwoners en gemeente verkleinen.

Uw kennis en kunde
UK Replica Watches

We hebben hiervoor participatie een belangrijke plaats gegeven in ons bestuursovereenkomst. Graag willen we gebruik maken van de kennis en kunde van U als inwoner. Ook willen we U betrekken bij zaken die van invloed zijn op uw leefomgeving zodat U ook meer zeggenschap heeft over uw eigen buurt. We kennen twee soorten participatie. De eerste is dat wij als gemeente aan inwoners vragen om mee te doen en mee te denken. Mooie voorbeelden welke tot resultaten hebben geleid zijn het duurzaamheidsplatform, de bomenverordening welke tot stand is gekomen met en door inwoners, het project Meerzicht waarbij  de omgeving intensief is betrokken bij de planvorming. De bezuinigingsopgave (meer, minder, anders), veiligheid, maar ook  de nieuwe manier van afvalinzameling.  Deze nieuwe vorm van participatie is  voor ons ook nieuw en heeft zeker leermomenten opgeleverd. Deze zullen we bij vervolgtrajecten zeker gaan toepassen, maar liet ook zien dat er bij U heel veel kennis aanwezig is.

Ideeën

Een tweede vorm van participatie is het omarmen van ideeën van inwoners en deze samen tot uitvoering brengen. Deze ideeën kunnen heel divers zijn. Veiligheidsmaatregelen in uw wijk , sport en bewegen, buurtpreventie, integratie, cultuur, noem maar op. Misschien  heeft u wel eens een plannetje bedacht of een eureka-moment gehad waar u nog niets mee heeft gedaan of waarvan U niet wist hoe dit te realiseren. Wij staan er open voor en willen graag samen met U de realiseerbaarheid onderzoeken en daarna het idee samen gaan uitvoeren. Soms zal dit ook geld kosten. We hebben als gemeente een potje met geld beschikbaar als dit nodig is.

Goed voor Lisse
Replica Patek Philippe

Ten slotte willen we met z’n allen Lisse niet alleen een stukje mooier maken  maar ook veiliger leefbaarder en economisch aantrekkelijker. Lisse is een hele fijne plek om te wonen maar waar verbeteringen mogelijk zijn kunnen we  gezamenlijk actie ondernemen om dit te bewerkstelligen. Ik roep u dan ook op om met ideeën of voorstellen te komen welke we samen kunnen uitvoeren. Participatie is meedoen.