Coalitieprogramma 2014 – 2018

Samen voor Lisse Bestuursovereenkomst 2014 – 2018   Bestuursovereenkomst Lisse Deze bestuursovereenkomst kent drie onderdelen: Bestuursakkoord Beleidsakkoord Samenstelling college inclusief portefeuilleverdeling Lisse, 11 april 2014.   Bestuusakkoord De partijen Nieuw Lisse, D66 en SGP/Christen Unie komen overeen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor een college in 2014 – 2018 voor de gemeente Lisse. Partijen zijn…

Nieuws mei 2017

Nieuws uit de Fractie, mei 2017   In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ondewerpen uit de Raadsvergadering van 24 mei 2017 toelichten: Het was een korte Raadsvergadering met veel hamerstukken.   Agendapunt 5 “Wijziging van de status grondexploitatiegebieden” werd uiteindelijk van de agenda teruggenomen naar aanleiding van door het CDA ingebrachte debatpunten over de rechtmatigheid…

Nieuws april 2017

Nieuws uit de Fractie, april 2017   In dit nieuwsbulletin willen wij de volgende ondewerpen belichten:   Uit de Commissie Maatschappij en Financiën: a. de Presentatie Ontschottingsprogramma b. het Rapport Signalering en Samenwerking bij Middelengebruik Jongeren c. de Garantstelling DSV aankoop Rustoord d. de Garantstelling fusie Sophia Stichting en Stichting PCPO e. het Jongerenwerk Lisse…

Kernthema’s

  Nieuw Lisse staat voor ………   –    Lisse blijft Lisse.  geen fusie, maar zoeken naar samenwerking tussen gemeenten daar waar het  efficiëncy of financiële voordelen oplevert – aandacht voor (sociale)woningbouw voor (lokale)starters en senioren. – aandacht voor een veilige woonomgeving –    echte lokale politiek.  – een open en transparant bestuur. – geen bemoeienis of betutteling…

Welkom

Welkom op de website van Nieuw Lisse. Fijn dat u onze website bezoekt.  Nieuw Lisse is de lokale politieke vereniging opgericht op 27 februari 1996 en dus al ruim 20 jaar actief.  Op onze website vindt u informatie over: – fractie- en bestuursleden en hoe u die kunt bereiken. – de kernthema’s waar wij voor…