Opvliegers door laagvliegers

opvliegers door laagvliegers

 

Opvliegers door laagvliegers

Op een mooie, zonnige, doordeweekse dag had ik het genoegen om bij een kennis in de Poelpolder een kopje koffie te drinken in de achtertuin. Zoals zo vaak begon het gesprek over het weer. Nog maar net vastgesteld dat het alweer een paar dagen niet had geregend werd ons gesprek vrijwel onmogelijk door een laag overkomend vliegtuig. Even geen gesprek. Mijn kennis serveerde de koffie, wolkje melk en een suikerklontje toegevoegd, even roeren en een voorzichtig eerste nipje. Ik kwam hier voor een stekje van een bijzondere fuchsia boliviana, die nog ontbrak in mijn collectie. We spraken dus  over fuchsia’s in het algemeen en meer bijzonder over het gebruik van stekpoeder om de beworteling van de stekken te versnellen. Weer kwam er een vliegtuig over vliegen. Even geen gesprek. Ik probeerde te vertellen dat  ik een fuchsia exorticata in bloei had gekregen; voorwaar geen kleinigheid. Maar weer was daar  een vliegtuig . Even geen gesprek. Door deze derde onderbreking ging het gesprek als vanzelf verder over vliegtuiglawaai.

‘Cees, wat doet de gemeente nu eigenlijk aan deze overlast?’  vroeg mijn kennis. ‘Nou, heb je nog een uurtje?’, was mijn reactie. Toen ik twee jaar geleden wethouder werd was een van de eerste dossiers die ik tegenkwam een heel dik dossier met van alles over vliegtuigen boven Lisse en de overlast die deze veroorzaken. Ik heb hier bijna een hele dag in zitten lezen en mijn conclusie was dat er heel veel inspraak- en overlegorganen zijn:  de Omgevingsraad Schiphol, Bestuurlijk overleg Schiphol, De Alderstafel, Bewonersraad Schiphol en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal reppen ze over het economisch belang van Schiphol, maar dat hoeft toch niet ten koste te gaan van een leefbare omgeving, vroeg ik me af.

Ik zal dit uitleggen. De vliegbewegingen horen plaats te vinden in het buitengebied tussen Lisse en Sassenheim. Te vaak nemen vliegtuigen de binnenbocht  om sneller op Schiphol te zijn, met als gevolg dat ze over het bewoonde gebied vliegen, zoals jou achtertuin.  Onze inzet is erop gericht om de geluidsoverlast die dit meebrengt  duidelijk maken aan alle betrokkenen. Dit doen we door de gegevens van de geluidmeetposten die in jou wijk staan met Schiphol te bespreken. Ook bewoners hebben  een vertegenwoordiging in het overleg met Schiphol en ook zij geven duidelijke signalen af aan Schiphol. Met deze gezamenlijke inzet willen we zorgen dat we met zijn allen weer gewoon rustig in de tuin kunnen praten over fuchsia-stekjes of het weer, zonder opvliegers te krijgen door laagvliegers.