Nieuwsbrief december 2020

   Een huis om in te wonen.

In de raadsvergadering van 26 September heeft Nieuw Lisse een motie ingediend met de titel Een huis om in te wonen. Deze motie roept het College van Burgemeester en Wethouders op om met een voorstel te komen hoe zelfbewoningsplicht en speculatie binnen de kaders van de wet uitgebannen kunnen worden. Op deze manier streeft Nieuw Lisse naar meer beschikbare huizen voor middeninkomens.

Naast het indienen van bovengenoemde motie was Nieuw Lisse ondertekenaar van de CDA-motie om hoogbouw in Lisse mogelijk te maken. Op sommige plekken in het centrum is het mogelijk om drie verdiepingen hoog te bouwen. Aan de randen van Lisse zou dit misschien wel zes of tien verdiepingen kunnen zijn. Gezien de schaarste op de woningmarkt en het gebrek aan ruimte biedt hoogbouw een goed alternatief om de krapte op de woningmarkt te doen verlichten.

De motie van de VVD om goedkope koop op te trekken van 250.000 naar 325.000 werd niet door Nieuw Lisse gesteund, maar wel door de overige partijen.

In algemeenheid kan gesteld worden dat Nieuw Lisse tevreden is met de Woonvisie.

   Carbid schieten.

In de commissie Ruimte & Infrastructuur van 19 november 2020 is gesproken over het mogelijk verbieden van carbid schieten gedurende de jaarwisseling. Een dergelijk verbod zou opgenomen kunnen worden in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Gemeenten zijn tot op zekere hoogte vrij om regels inzake de openbare ruimte op te nemen in de APV. Zo mag je in Lelystad niet op straat krijten en in Zoetermeer is het verboden om te gluren (Bron, Algemeen Dagblad)
Het CDA is van mening dat een dergelijk verbod onnodig is en wil carbid schieten toelaten, mits onder goed toezicht. De VVD is tevens van mening dat een verbod op carbid schieten niet wenselijk is, daar waar er al voldoende maatregelen zijn opgenomen in de APV om te handhaven.
Nieuw Lisse is wel van mening dat een verbod op carbid schieten opgenomen moet worden in de APV. Ondanks dat het om een kleine groep gaat hebben buurgemeenten en de regio al een verbod ingesteld. Nieuw Lisse is van mening dat een aanzuigende werking mogelijk tot overlast kan leiden. Daarnaast zullen handhavers hun handen vol hebben aan het handhaven van het vuurwerkverbod gedurende de jaarwisseling. Al laatste en wellicht belangrijkste is Nieuw Lisse van mening dat het beteugelen van Covid-19 voorop staat. Ook vanuit deze redenatie wordt het verbieden van carbid schieten als belangrijk geacht.
In de raadsvergadering van donderdag 3 december 2020 is het verbieden van carbid schieten, en daarmee de aanpassing van de APV, met meerderheid aangenomen.

  Energietransitie.

In het Klimaatakkoord van 2019 is overeengekomen dat we in 2030 en 2050 respectievelijk 49% en 95% minder broeikasgassen willen uitstoten ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord schrijft niet voor op wat voor manier we dit gaan doen. Het Klimaatakkoord stelt daarnaast wel dat u niet meer kwijt mag zijn aan energiekosten dan dat u dat nu bent.
Nieuw Lisse staat sceptisch en kritisch in de klimaatdiscussie, zonder momenteel direct een oordeel te hebben over nut en noodzaak. Waar wij wel voor staan is de haalbaarheid en de betaalbaarheid. Vanaf het begin heeft Nieuw Lisse daarom voorgesteld om niet vooraan te lopen, maar achteraan. Achter in de bus zitten zeg maar. Op deze manier houden we het best overzicht, bieden we ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en proberen we financiële haalbaarheid van de energietransitie te borgen.
Nieuw Lisse is inmiddels het gesprek gestart met voor- en tegenstanders van de energietransitie. Als u mee wilt praten, dan nodigen wij u van harte uit! Neem daarvoor contact met mij op via r.veldhoven@raadlisse.nl

 

Met groeten,
Rob Veldhoven
Fractievoorzitter Nieuw Lisse

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.