Nieuws uit de Fractie, oktober 2017

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017

In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ontwerpen toelichten welke in de Commissie en Raadsvergadering aan de orde zijn geweest.

Raadsvergadering 26 oktober 2017

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek

In april en mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- & Bollenstreek de Economische Agenda Duin- & Bollenstreek (EADB) vastgesteld. De EADB bestaat uit een visie en een uitvoeringsagenda. De raad wordt voorgesteld voor de periode van 2018-2021 jaarlijks een bedrag van € 186.726,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma en middels een begrotingswijziging op te nemen in de In april en mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- & Bollenstreek de Economische Agenda programmabegroting 2018-2021. Tevens wordt voorgesteld de randvoorwaarden voor de besteding van de financiële middelen vast te stellen, deze op te nemen in een exploitatieovereenkomst met de op te richten stichting Economic Board en om als randvoorwaarde vast te stellen dat gemiddeld 25% cofinanciering plaatsvindt op de uitvoering van de agenda en de aangewezen projecten. Tenslotte wordt voorgesteld het college op te dragen halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek met in ieder geval de volgende punten: besteding van de beschikbaar gestelde middelen, de bereikte resultaten en de bijdrage van de business cases aan de geformuleerde doelstellingen.

NL vindt de business cases “Flower Atraction” en “Flower Science” van groot belang voor Lisse. Met name voor de werkgelegenheid. De gemeente faciliteert en het bedrijfsleven zorgt voor de economische activiteiten waarbij NL een deelname van 25 % een harde eis vindt. NL heeft wel kritiek op de hoge beloning voor het management en hoopt dat we wel “value for money” krijgen.

Vaststelling Duurzaamheid maatregelenpakket 2017-2018

In juni 2015 heeft de raad het duurzaamheidsbeleid en het eerste duurzaamheid maatregelenpakket vastgesteld. Afgesproken is de raad jaarlijks een terugkoppeling van de uitgevoerde maatregelen te geven en een geactualiseerd maatregelenpakket ter vaststelling voor te leggen. De raad wordt voorgesteld het duurzaamheid maatregelenpakket 2017-2018 vast te stellen

De Commissie Ruimte en Infra heeft geadviseerd het als hamerstuk af te doen.

NL is het inhoudelijk met het voorstel eens.

Termijnagenda:

Wij stellen uw mening op prijs over onderwerpen die op de agenda staan.

Raad van 30 november :

    • Richtinggevend Plan Duurzaamheidsambities 2017 – 2040
    • Sporthal Ter Specke en Opstallen FC Lisse

 

Raad van 21 december :

    • Mobiliteitsplan Lisse Toekomstvisie Lisse 2030

 

Kees Schrama

voorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.