Meer werk, bollenstreek sterk

meer werk, bollenstreek sterk

 

Meer werk, bollenstreek sterk

Het gaat al goed en het kan vast nog beter !

“Ken jij de werkloosheidcijfers in deze streek? Wat denk jij, is er hier in de regio sprake van verdringing door arbeidsmigranten? En hoe het is gesteld met de economische kracht van onze regio?” deze vragen werden mij onlangs gesteld door een ondernemer tijdens een bedrijfsbezoek. Vragen die vast ook weleens bij u leven? Ik geef u graag mijn antwoorden.

Werkloosheid

In Lisse krijgt 4,8% van de beroepsbevolking een werkloosheisuitkering. Landelijk is dat 4,9 %. Als we daarbij in aanmerking nemen dat het aantal arbeidsmigranten in onze streek een veelvoud is van de 4,8 % (taxaties variëren van 8.000-12.000) kunnen we vaststellen dat het met de economie best wel aardig is gesteld, ondanks het feit dat  relatief veel hoger opgeleiden werken buiten de Bollenstreek in steden als Leiden, Haarlem en ook Schiphol.
Stel nu dat er in de Bollenstreek geen arbeidsmigranten zouden zijn, is de werkloosheid dan totaal verdwenen? Nee, dat denk ik niet. Wel zullen werkzoekenden wellicht sneller een baan vinden, tegelijkertijd is het ook reëel om te veronderstellen dat door het aanbod van arbeidsmigranten bedrijven sneller groeien door de inzet bij pieken in het werkaanbod en flexibel inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Economische kracht

Als we het jaarlijkse Elsevier lijstje er bij pakken zien we dat de Bollenstreek qua plek om te wonen op de 2e plaats staat van de 46 regio’s die ons land kent. Waar kun je tenslotte beter wonen dan in de Bollenstreek? Deze positie moeten we behouden. Echter wat betreft de  economische kracht van de regio staan we op plaats 41.

Plan van aanpak

Daar moeten doen we wat aan doen: de Bollengemeenten maakten gezamenlijk een plan om de economische kracht  verder te versterken. Denk daarbij aan verbreding van ons toeristisch product, innovatie, bereikbaarheid van de streek, betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, zorg en vitaliteit etc. een plan van aanpak met als inzet verlaging van de (verborgen) werkloosheid. Daaraan werken we samen met het bedrijfsleven. Er is onderzocht op welke onderdelen onze economie verbetering, versterking of vernieuwing nodig heeft. Er zijn ruim 50 projecten  geselecteerd die hieraan kunnen bijdragen. Dit jaar maken we concrete uitwerkingsplannen voor de eerste tien strategische projecten. De inzet is volgend jaar samen met het bedrijfsleven uitvoering te geven aan deze  projecten. Het resultaat is: versterking van onze economische kracht en de werkloosheid aanpakken: meer werk in de bollenstreek!

Cees Ruigrok