Leegstand winkels

leegstand winkels

 

Leegstand winkels

Zoals in bijna alle plaatsen in ons land heeft ook Lisse te maken met leegstand van winkelpanden. Ik hoor winkeliers weleens zeggen: gemeente doe er iets aan! En wat kan een gemeente er aan doen?

Rol van de gemeente

De gemeente kan zorgen voor een dynamisch en economisch florerend winkelgebied stimuleren,  door te zorgen voor voldoende (gratis) parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid, aantrekkelijke openbare ruimte, ruime openingstijden mogelijk maken, een ondernemersfonds, maar ook door geen winkels toe te staan in nieuwbouwplannen en winkels buiten de winkelcentra, te stimuleren  naar een winkel centrum te gaan etc.

Pandeigenaren

De eigenaren van panden hebben de belangrijkste sleutel in handen om de leegstand aan te pakken. Zij kunnen dit sturen door de huurprijs in overeenstemming te brengen met de marktomstandigheden, door te zorgen voor moderne energiezuinige en aantrekkelijke panden, modernisering van het Blokhuis, maar ook startende winkeliers in de opstartfase van hun winkel een lagere huur te rekenen.

Winkeliers

De winkeliers kunnen zorgen voor mooie etalages, aantrekkelijke aanbiedingen, organiseren van activiteiten, spaaracties, vriendelijke medewerkers, maar ook het betrekken van de horeca. Wat is er immers leuker dan na een paar uur shoppen even op het vierkant een terrasje te pakken voor een lunch of een drankje?

Plan van aanpak

Als deze drie partijen gezamenlijk optreden kunnen we de winkelleegstand wellicht fors verkleinen. We waren, en zijn nog steeds, hèt winkelcentrum van de Bollenstreek. Dit ondanks de opkomst van webwinkels en winkelcentra uit omliggende gemeenten We hebben als gemeente Lisse samen met de ondernemers een visie opgesteld hoe we winkelcentrum voor de toekomst aantrekkelijk kunnen houden. De gemeente gaat samen een deskundige op het gebied van ??  samen met ondernemers een plan maken om het centrum daadwerkelijk nog aantrekkelijker te maken. We doen een dringend beroep op eigenaren om te investeren in het opknappen van hun winkelvastgoed. Dit is belangrijk om onze regionale toppositie voor het winkelen in de bollenstreek te behouden. Als we met elkaar  onze schouders eronder zetten, dan bruist ons mooie dorp nog meer en zal leegstand van winkels tot het verleden gaan behoren.