Het belang van een parkeerplek dicht bij huis

Sinds de jaren zestig is het aantal auto’s explosief gegroeid. Daarmee is ook het goed kunnen parkeren van diezelfde auto’s een veelbesproken onderwerp. De parkeerdruk is door de jaren heen flink gegroeid. Daarom zijn goede parkeermogelijkheden een belangrijk onderdeel van het huidige verkeer- en vervoersbeleid in Nederland.

Geen betaald parkeren

Ook in Lisse vinden we goed kunnen parkeren belangrijk. We kennen geen betaald parkeren en dat moeten we vooral zo houden. Ik vind dit van groot belang omdat Lisse zo aantrekkelijk blijft als winkelcentrum van de Bollenstreek. We weten namelijk dat dit voor veel mensen reden is om in Lisse te komen winkelen en dat snap ik heel goed. Ik schrik soms van de parkeertarieven in andere gemeenten en u vast ook.

Parkeernormen

Wij vinden het belangrijk dat ook inwoners gemakkelijk en dicht bij hun huis kunnen parkeren. Daarom zijn er regels over hoeveel parkeerruimte er moet zijn bij nieuwbouwwoningen. Wij maken daarbij gebruik van
landelijke normen (CROW), die ervan uitgaan dat er tussen de 1,2 en 1,8 parkeerplaats per woning aanwezig moet zijn. Het precieze getal hangt daarbij af van het soort woning.

Duidelijkheid bij nieuwbouwplannen

Ook voor winkels, maatschappelijke gebouwen en bedrijfspanden hanteren wij deze normen. Dit geeft duidelijkheid aan ontwikkelaars bij het ontwerpen van hun nieuwbouwplannen. We ontmoeten vaak ontwikkelaars die aangeven dat deze parkeerplaatsen ten koste gaan van de bouwgrond. Zij kunnen daardoor minder huizen bouwen en dat zou de prijs van de wel gebouwde woningen mogelijk kunnen opdrijven. Daarom stellen ontwikkelaars geregeld voor om minder parkeerplaatsen dan de norm in te zetten.

Parkeerplaatsen meteen goed regelen

Wij begrijpen hun redenatie en toch houden we binnen Lisse stevig vast aan onze strakke parkeernormen. Wij vinden dat je parkeerzaken meteen met
de bouw goed moet regelen. Zo heeft iedere inwoner voldoende parkeerruimte. Als we de normen al bij de bouw zouden versoepelen hebben we niet alleen minder parkeergelegenheid, maar is ook de kans groot dat we in de toekomst alsnog meer ruimte voor parkeren moeten maken. Soms is dat logisch, omdat wijken gebouwd zijn in een tijd waarin het autobezit veel lager was dan nu. Zo hebben we het aantal parkeerplaatsen in onder andere de buurten De Blinkert en Meerenburgh uitgebreid omdat er onvoldoende parkeerplekken waren. Maar als het gaat om nieuwbouw willen we het aan de voorkant goed regelen. Soms betekent dat dat een ontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel moet, maar wij houden een consequente lijn aan. Zodat u als inwoner steeds een parkeerplek dicht bij uw woning hebt.

Cees Ruigrok

cruigrok@lisse.nl