Verkiezingsprogramma 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018   Nieuw Lisse kiest / staat voor: – een zelfstandig Lisse ( Lisse blijft Lisse) – NL wil als gemeente zelfstandig haar beleid vaststellen. – NL zoekt samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek daar waar het voor Lisse financiële en/of          efficiency voordelen oplevert. – NL staat voor degelijk financieel beleid, en het…

Coalitieprogramma 2014 – 2018

Samen voor Lisse Bestuursovereenkomst 2014 – 2018   Bestuursovereenkomst Lisse Deze bestuursovereenkomst kent drie onderdelen: Bestuursakkoord Beleidsakkoord Samenstelling college inclusief portefeuilleverdeling Lisse, 11 april 2014.   Bestuusakkoord De partijen Nieuw Lisse, D66 en SGP/Christen Unie komen overeen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor een college in 2014 – 2018 voor de gemeente Lisse. Partijen zijn…

Kernthema’s

  Nieuw Lisse staat voor ………   –    Lisse blijft Lisse.  geen fusie, maar zoeken naar samenwerking tussen gemeenten daar waar het  efficiëncy of financiële voordelen oplevert – aandacht voor (sociale)woningbouw voor (lokale)starters en senioren. – aandacht voor een veilige woonomgeving –    echte lokale politiek.  – een open en transparant bestuur. – geen bemoeienis of betutteling…