Onze Mensen

Steunfractie

Cor de Groot Meidoornplantsoen 59 2161 MB Lisse 06-21274639 c.degroot@raadlisse.nl Parts-manager Automotive Commissie Participatie De Keukenhof Grondzaken en grondexploitatie Recreatie en toerisme Natuur en Landschap Openbare ruimte Milieu en afval Flower Sience De Beukenhof Ter Specke / FC Lisse De Keukenhof Vliegtuiglawaai Museum de Zwarte Tulp Wonen Digitalisering Smart City Verkeer en Infrastructuur Allard Raggers …

Steunfractie Lees meer »

Fractie

Rob Veldhoven Vrijheidstraat 4 2162 LV Lisse 06-22190618 r.veldhoven@raadlisse.nl Sales Horeca Groothandel Commissie Brandweer P&O Crisisorganisatie (Integrale) Veiligheid Openbare Orde Integriteitsbeleid Juridische zaken en Handhaving Participatie Communicatie Internationale betrekkingen De Keukenhof Ter Specke / FC Lisse Sport incl. bewegen Accommodatiebeleid Duurzaamheid Regio zaken algemeen Omgevings wet / visie Verkeer en Infrastructuur Cees Ruigrok Julianastraat 101 …

Fractie Lees meer »

Bestuur

  Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Beroep: Functie: Kees Schrama Achter Sint Aagten 24  2161 KA  Lisse 0252-415376 schramakees@gmail.com Algemeen en financieel manager Voorzitter Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Beroep: Functie: Cees Ruigrok Julianastraat 101  2161 RE Lisse 0252-140252 cruigrok@lisse.nlAlgemeen bestuurslid Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Beroep: Functie: Simon Luxen Burg. Berendsplantsoen 11   2161 BW   Lisse 0252-410609 …

Bestuur Lees meer »