Het lokale besluitvormingsproces, voor en door de burger

lokale besluitvormingsproces: voor en door de burger Op 21 Maart kiest u voor een nieuwe gemeenteraad. Na jaren debatteren over burgerkracht in de participatiesamenleving zou dit het moment moeten zijn waarop burgers meer zeggenschap gaan ervaren over hun leefomgeving, zorg en wijkveiligheid. Als je echter alle debatten in de politieke arena’s en de discussies in…

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ontwerpen toelichten welke in de Commissie en Raadsvergadering aan de orde zijn geweest. Raadsvergadering 26 oktober 2017 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek In april en mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- & Bollenstreek de Economische Agenda Duin-…

|

Samen doen

Samen doen In een eerdere column heb ik al eens geschreven over participatie. Graag wil ik U meenemen in het proces wat heeft geleid tot het participatieproject Rustoord. Rondom de nieuwbouw van Rustoord ligt nog een groot terrein waar na het jaar 2020 woningen gebouwd gaan worden. Tot die tijd blijft het grootste deel van…

|

Nieuws uit de Fractie, juni 2017

Nieuws uit de Fractie, juni 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele onderwerpen uit de Raadsvergaderingen van 22 en 29 juni 2017 toelichten: Raadsvergadering 22 juni 2017 Agendapunt 4 Prognose uitgaven Jeugdhulp, voorstel extra budget voor 2017 en 2018 De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp heeft vastgesteld dat voor de jaren 2017 -2020 een te…

Het belang van een parkeerplek dicht bij huis

Sinds de jaren zestig is het aantal auto’s explosief gegroeid. Daarmee is ook het goed kunnen parkeren van diezelfde auto’s een veelbesproken onderwerp. De parkeerdruk is door de jaren heen flink gegroeid. Daarom zijn goede parkeermogelijkheden een belangrijk onderdeel van het huidige verkeer- en vervoersbeleid in Nederland. Geen betaald parkeren Ook in Lisse vinden we…

Als de vogeltjes fluiten

Als de vogeltjes fluiten   Als de vogeltjes fluiten…… Binnenkort zullen de dagen weer gaan lengen en kan het zomaar gebeurend dat je s ’morgens  vroeg wakker wordt en de vogeltjes hoort fluiten. Dit aangename geluid wordt op sommige plaatsen in lisse verstoord door het “geschreeuw” van meeuwen. Dit kan buitengewoon hinderlijk zijn. Niet alleen…