Energietransitie!

Voorafgaand aan de digitale commissievergadering van 10 februari 2021 (M&F) heb ik samen met een collega een praatje gemaakt over de energietransitie. Sommige leden vinden het zorgelijk hoe ik dit onderwerp beschouw, maar dat zie ik zelf niet zo. Evenals velen onder maak ik mij grote zorgen: niet over het klimaat, maar over de haalbaarheid…

project Tiny Houses Lisse

project Tiny Houses Lisse

  Participatie is een speerpunt van Nieuw Lisse. Na diverse avonden over dit onderwerp is er een raadswerkgroep participatie samengesteld. Naast het, in mijn beleving, grootste participatietraject “de omgevingsvisie” zijn er nog een aantal onderwerpen benoemd. Een van die onderwerpen is “Tiny Houses” waar ik als commissielid met twee andere raadsleden mee aan de slag…

| |

Betaling per inworp restafval afgeschaft

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Lisse op 17-10-2019 is met een nipte meerderheid het Amendement van CDA aangenomen. Met 10 voor en 9 tegen heeft de raad ingestemd met het voorstel om diftar te schrappen en dus de inworp in de restafvalcontainer niet meer per inworp te belasten. Nieuw Lisse heeft tegen gestemd, de reden waarom…