Bollenteelt

Bollenteelt

 

Het belang van de bollenteelt in onze streek.

Vakantie

Tijdens onze  vakantie ergens in Overijssel zat ik op een stoel in het zonnetje met de benen in ruststand te genieten van het uitzicht. Voor mij een prachtig natuurgebied met een scala aan bloemen in de mooiste kleuren. Onwillekeurig gingen mijn gedachten uit naar onze eigen bollenstreek. In het voorjaar de mooiste streek van ons land. Hoe is dat nu zo gekomen?

Ontstaansgeschiedenis

In de 2e helft van de 19e eeuw heeft de bollenstreek zijn karakteristieke uitstraling gekregen toen de duinen werden afgegraven en de achtergebleven grond uitstekend geschikt was voor de bollenteelt. Er volgden toen jaren van relatieve welvaart door de bollenteelt, heel veel inwoners van de streek werkten in de bollen. In de loop der jaren werd dit steeds minder vooral door mechanisatie. Kleinere kwekers moesten het afleggen tegen de grotere kwekers met een eigen machinepark en vaak ook eigen afzetkanalen. In  onze streek wordt nog maar 10 % van alle bollen geteeld. Op andere plaatsen in Nederland zijn grote teelt gebieden ontstaan zoals de kop van Noord Holland, noord oost polder, zeeland etc. Er is in de loop der jaren veel bollengrond onttrokken t.b.v. woningbouw industrieterreinen en solitaire bedrijven. De bollengemeenten hebben toen maatregelen genomen door het pact van Teylingen te sluiten. Hiermee werd geborgd dat we de 2625 hectare niet verder zullen laten krimpen. Vervolgens hebben de gemeenten in 2009  de Greenport Ontwikkeling Maatschappij  ( GOM) opgericht met als opdracht om door middel van actieve herontwikkeling tot stand brengen van een economisch en
Cheap Hublot Replica ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek met behoud van het aantal hectares bollengrond. Dit is nodig om de Bollenteelt een toekomst te geven in onze streek.


Centrum van de bollenteelt

Al is de oppervlakte bollengrond fors afgenomen zijn wij nog steeds  het centrum van de bollenteelt mede door de uitstraling van Keukenhof (met een enorme impuls voor het toerisme) maar ook omdat de bemiddelingsbureaus,(Hobaho en CNB) maar ook het innovatie en demonstratiecentrum, verpakkingsbedrijven machinefabrieken etc. Kortom vrijwel alle toeleveringsbedrijven zijn in de bollenstreek gevestigd.

Flower Science

Het is voor ons van groot belang dat wij dit in stand houden en verder uitbouwen. Hiervoor heeft de gemeente Lisse het initiatief genomen om Flower Science in het leven te roepen. Vooralsnog is dit een netwerk wat maandelijks bijeenkomsten organiseert voor mensen uit het onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid. Deze bijeenkomsten kennen een groeiende belangstelling. Dit netwerk zijn we nu aan het uitbouwen. Kort geleden hebben we hier en nieuwe loot aan toegevoegd met de naam “experts on tour”. Ondernemers met een innovatievraag of een bedrijfseconomisch vraagstuk gaan we met een groep deskundige bezoeken en proberen om hem of haar verder te helpen.
We hebben als lange termijndoel voor ogen om een centrum te realiseren waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid een permanente plek hebben. Dan kunnen deze elkaar versterken en kan innovatie en productontwikkeling sneller gaan groeien en bloeien.

Toekomst

Na deze mijmeringen besef ik dat we heel veel mooie plekken hebben in ons land maar de bollenstreek blijft toch het allermooiste. Met elkaar moeten we ons inspannen om ook de generaties na ons hiervan te laten genieten. De vakantie is binnenkort weer voorbij, de  benen weer uit de ruststand en weer opgeladen verder werken aan de toekomst van ons dorp.

Cees Ruigrok