Naam auteur: Cor de Groot

Jolanda Langeveld

Ik ben Jolanda Langeveld. Gehuwd en moeder van een prachtige dochter. Ik heb een ruime ervaring binnen de lokale overheid in diverse functies en diverse terreinen. Mijn hart ligt bij het sociaal domein. Ik werk op dit moment als afdelingshoofd bij een uitvoeringsorganisatie voor drie gemeenten in de regio Amstelland. Ik werk bewust bij de …

Jolanda Langeveld Lees verder »

Samen doen

Samen doen In een eerdere column heb ik al eens geschreven over participatie. Graag wil ik U meenemen in het proces wat heeft geleid tot het participatieproject Rustoord. Rondom de nieuwbouw van Rustoord ligt nog een groot terrein waar na het jaar 2020 woningen gebouwd gaan worden. Tot die tijd blijft het grootste deel van …

Samen doen Lees verder »

Nieuws uit de Fractie, juni 2017

Nieuws uit de Fractie, juni 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele onderwerpen uit de Raadsvergaderingen van 22 en 29 juni 2017 toelichten: Raadsvergadering 22 juni 2017 Agendapunt 4 Prognose uitgaven Jeugdhulp, voorstel extra budget voor 2017 en 2018 De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp heeft vastgesteld dat voor de jaren 2017 -2020 een te …

Nieuws uit de Fractie, juni 2017 Lees verder »

Uw mening telt

Wij hebben als partij natuurlijk veel ideeën, maar nog belangrijker is het dat u als burger uw ideeën aan ons vertelt. Zaken die spelen in uw wijk , dingen die u graag zou willen zien in ons dorp. Als u ideeën heeft meld het ons. Langs komen mag natuurlijk ook op één van onze fractievergaderingen.