Verkiezingsprogramma 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018   Nieuw Lisse kiest / staat voor: – een zelfstandig Lisse ( Lisse blijft Lisse) – NL wil als gemeente zelfstandig haar beleid vaststellen. – NL zoekt samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek daar waar het voor Lisse financiële en/of          efficiency voordelen oplevert. – NL staat voor degelijk financieel beleid, en het…

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ontwerpen toelichten welke in de Commissie en Raadsvergadering aan de orde zijn geweest. Raadsvergadering 26 oktober 2017 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek In april en mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- & Bollenstreek de Economische Agenda Duin-…

|

Samen doen

Samen doen In een eerdere column heb ik al eens geschreven over participatie. Graag wil ik U meenemen in het proces wat heeft geleid tot het participatieproject Rustoord. Rondom de nieuwbouw van Rustoord ligt nog een groot terrein waar na het jaar 2020 woningen gebouwd gaan worden. Tot die tijd blijft het grootste deel van…

|

Nieuws uit de Fractie, juni 2017

Nieuws uit de Fractie, juni 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele onderwerpen uit de Raadsvergaderingen van 22 en 29 juni 2017 toelichten: Raadsvergadering 22 juni 2017 Agendapunt 4 Prognose uitgaven Jeugdhulp, voorstel extra budget voor 2017 en 2018 De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp heeft vastgesteld dat voor de jaren 2017 -2020 een te…

Uw mening telt

Wij hebben als partij natuurlijk veel ideeën, maar nog belangrijker is het dat u als burger uw ideeën aan ons vertelt. Zaken die spelen in uw wijk , dingen die u graag zou willen zien in ons dorp. Als u ideeën heeft meld het ons. Langs komen mag natuurlijk ook op één van onze fractievergaderingen.