ANBI profiel

 

Nieuw Lisse


◊ Algemene informatie

Rechtsvorm                                                              Vereniging

Statutaire naam                                                      Vereniging Nieuw Lisse

Statutaire zetel                                                        Gemeente Lisse

KvK nummer                                                           40448490

 

RSIN                                                                         804673548

Activiteiten : 

De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemene belang en welzijn van

de inwoners van de gemeente Lisse.

 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen:

Nieuw Lisse is een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van gemeente Lisse.

 

Wijze waarop doel behaald wordt:   

Nieuw Lisse is sinds 27 februari 1996 actief in de lokale politiek van Lisse. Nieuw Lisse is op dit moment met 1 wethouder, 4 raadsleden en 3 commissieleden actief binnen de gemeenteraad van Lisse.


◊ Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden                                                   -4

Is er een directie/ dagelijks bestuur                        – Ja

Is er een persoon in dienst                                        – Nee

is er een raad van commissarissen/ toezicht?      – Nee

 

Naam                                                                           Titel/ functie                               Beloning

Kees Schrama                                                                  voorzitter                                           geen

Cees Ruigrok                                                                   algemeen bestuurslid                      geen

Rob Veldhoven                                                               public relations                                 geen

Cor de Groot                                                                   penningmeester                                geen

voor meer info zie http://www.nieuwlisse.nl/bestuur


◊ Contact informatie

Postadres:

Achter Sint Aagten 24

2161 KA Lisse

Telefoonnummer:

0252-415376

E-mailadres:

info@nieuwlisse.nl


◊ Financieel

Balans en de staat van baten en lasten


◊ Overige

Hoofdlijnen beleidsplan

Facebook                                          https://www.facebook.com/fractienieuwlisse/

Doelgroep                                        Algemeen

Werelddeel                                      Alleen in Nederland

Organisatie grootte/ omzet         Tot 500.000  euro