ANBI gegevens

ANBI

 

Nieuw Lisse is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij op onze website een aantal verplichte gegevens.

Door onze ANBI status kunt u, onder bepaalde voorwaarden, de contributie en uw gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 8046.73.548

 

Doelstelling: Nieuw Lisse heeft ten doel het behartigen van de belangen van alle burgers in de gemeente Lisse in de ruimste zin van het woord.