Fractie

 

 

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Beroep:
Rob Velthoven
Vrijheidstraat 4
2162 LV Lisse
06-22190618
r_veldhoven@outlook.com
Sales Horeca Groothandel
Fractievoorzitter

 • Actualisering Toekomst Lisse
 • Bestuurlijke Samenwerking
 • Brandweer
 • (Integrale) Veiligheid / Openbare Orde
 • Integriteitsbeleid
 • Juridischezaken en Handhavng
 • Regiozaken
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Beroep:
Michael van der Laan
Bloembinderspark 103
2161 XR Lisse
06-20744018
michaelvanderlaan@ziggo.nl
Arbeidsbemiddelaar
Commissie Maatschappij & Financiën

 • Automatisering en Informatie
 • Sport
 • Transitie 3D in het soc. domein
 • Werk en Inkomen
 • Zorg en Jeugd

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Beroep:
Ad van Zelst
Achter Sint Aagten 18
2161 KA  Lisse
06-24148178
zelst40@ziggo.nl
Gemeenteraadslid
Commissie Ruimte & Infrastructuur

 • Afval
 • Duurzaamheid
 • Gemeentelijke Eigendommen, niet zijnde Accomodaties
 • Grond Exploitatie en – Zaken
 • Milieu
 • Openbare Werken
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Speelruimtebeleid
 • Verkeer en Infrasructuur
 • Volkshuisvesting
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Beroep:
Kees Schrama
Achter Sint Aagten 24
2161 KA Lisse
0252-415376
schramakees@gmail.com
Algemeen en financieel manager
Commissie

 • Dierenwelzijn
 • Welzijn
 • Volksgezondheid

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Beroep
John de Bruin
Bloembinderspark 57
2162 XR Lisse
06-53980664
john.debruin@online.nl
Ondernemer in detailhandel
Commissie Maatschappij & Financiën

 • Economie, Toerisme & Natuur
 • Financiën
 • Ontw. Flower Science Center
 • Subsidiebeleid