Kernthema’s

 

Nieuw Lisse staat voor ………

 

–    Lisse blijft Lisse.

  •  geen fusie, maar zoeken naar samenwerking tussen gemeenten daar waar het  efficiëncy of financiële voordelen oplevert
  • – aandacht voor (sociale)woningbouw voor (lokale)starters en senioren.
  • – aandacht voor een veilige woonomgeving

–    echte lokale politiek.

  •  – een open en transparant bestuur.
  • – geen bemoeienis of betutteling vanuit of door landelijke en provinciale partijpolitiek.

–    een gemeentebestuur dicht bij de burger.

wethouder, fractie en inwoners van Lisse informeren elkaar over en weer middels de buurtplatforms en participatietrajecten met als doel een Gemeente waar de Lisser zich  thuis voelt en goed geïnformeerd is over het gevoerde beleid.

–    participatie.

  • door gemeente en inwoners voor meer betrokkenheid bij veiligheid en woonomgeving

–    een degelijk financieel beleid.

  •  niet meer uitgeven dan er binnen komt.
  •   lagere woonlasten.

–     een sociaal beleid.

aandacht voor de burger in het kader van de veranderingen in het jeugd- en ouderenbeleid.

 

–    economie en toerisme.

  •  bevorderen van werkgelegenheid door afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt en door             samenwerking met de kenniscentra van voor onderzoek in Wageningen, Leiden en Noordwijk.
  •  stimuleren van duurzaamheid in de bouw en energiesector.

–    werkgelegenheid.

stimuleren van overleg tussen opleiders en werkgevers over het afstemmen van het Onderwijs                    (het aanbod) op de Vacatures (de vraag)